Boka riskutbildning

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på dataskyddspolicy "längst ner på sidan"

Dagar för halkkörning:

Inga tider för tillfället.

Boka riskutbildning

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på dataskyddspolicy "längst ner på sidan"

Pris   2.000:-
(varav moms 400:-)  Momsregnr: SE556861585901

Betala till bg:  857-6423 eller swish:  123 560 1422

 

Du måste vara i slutskedet av din körkortsutbildning
innan du genomför Riskutbildning del 2, så att du kan hantera och manövrera fordonet utan problem, när du genomför kursen. Utbildningen tar ca 4 timmar.

Inbetalning:
Skall ske senast 7 dagar innan kursen till bg 857-6423 eller swish 123 560 1422. Om du av någon anledning inte kan betala i tid måste du kontakta oss på 0511-580 18 eller mail: info@kinnekulle-ring.se

Avbokning:
Skall ske senast 1 vecka innan kursen på mail: info@kinnekulle-ring.se. Om du inte avbokar i tid är kostnaden 2000:-.

För sen ankomst:
Tänk på att komma i god tid! Om du kommer försent till kursen, debiteras hela avgiften och du får inte delta i utbildningen.

 

Tolk:
Om du har svårigheter med svenska språket behöver du ta med en tolk. Tolken ordnar du själv på egen bekostnad. (If you have difficulties with the Swedish language, you bring an interpreter. You will be liable for the cost.)

Legitimation:
Har du inte med godkänd legitimation till kursen, får du inte delta i utbildningen!!

Transportstyrelsen:
Förordar minst 3-4 dagar mellan Risk 2 och teori eller körprov. Vi står ej för eventuella kostnader som uppstår om Risk 2 inte är registrerad på Transportstyrelsen vid kortare tidsintervall.

GDPR:
Godkänd utbildning kommer att registreras med ditt personnummer hos Transportstyrelsen.

Vägbeskrivning hittar du på vår hemsida ”www. kinnekulle-ring.se”

 

DATASKYDDSPOLICY

 

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter så behöver vi hantera vissa personuppgifter/data om dig.

Vi vill att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder eller beställer någon av våra tjänster.
Har du frågor kan du alltid kontakta oss på: info@bokningtierparena.com

Dataskyddspolicyn täcker all data vi samlar in från t.ex vår hemsida, mail, kontakt per telefon, social media och på evenemang/mässor.

Vi vill att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder eller beställer någon av våra tjänster.
Har du frågor kan du alltid kontakta oss på: Info@kinnekulle-ring.se

Dataskyddspolicyn täcker all data vi samlar in från t.ex vår hemsida, mail, kontakt per telefon, social media och på evenemang/mässor.


Vilken information samlar vi in?

Vi samlar givetvis inte in fler än de uppgifter vi behöver. Det kan förekomma att vi kombinerar personuppgifter som samlats från t.ex en webbplats med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt. Vi säljer givetvis inte vidare uppgifter till tredje part.


Information du förser oss med

Både direkt och indirekt kan du komma ge information till oss om dig eller ditt företag. När du t.ex beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mail från vår hemsida. Den data som samlas in från dig kommer i första hand användas inom vår egen organisation. Men kan i vissa fall också hanteras av underleverantörer/samarbetspartners. I de fall så informerar vi dig.


Denna information kan innefatta:

 

  • Person- och kontaktinformation– namn, telefonnummer, e-postadress, adressinformation, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, språkinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
  • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

I vissa fall så hanterar vi personuppgifter i form av bild, video eller ljudupptagning där du är identifierbar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, för att det ligger i vårt intresse eller för att du har gett oss ditt samtycke.

Personnummer behandlas bara i vissa tjänster som kräver legitimerad identitet som godkänd utbildning kommer att registreras med ditt personnummer hos Transportstyrelsen.


Vad gör vi med information?

Den data som vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster & produkter.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg, och därmed strävar vi alltid åt att dina personuppgifter ska lagras inom Sverige/EU/EES. Det finns sällsynta situationer där de kan hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/tillägg på hemsidan) Men givetvis så försöker vi hantera detta sätt på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Den information som har sparats använder vi så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt olika lagar t.ex redovisningslagen


Dina rättigheter

Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

  • Du har rätt att begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter vi har sparade om dig/ditt företag.
  • Du har rätt att få dina uppgifter ändrade om de är felaktiga, missvisande eller ofullständiga på något sätt.
  • Du har rätt att begränsa personuppgifter så länge de inte strider mot andra lagar. T.ex att vi inte använder dina uppgifter för reklamutskick.
  • Du har rätten att bli bortglömd. Om inte det strider mot andra lagar.
  • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.


Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att ändra i dataskyddspolicyn. Ifall vi gör detta kommer vi meddela detta på våran hemsida och vilka ändringar som har gjorts. Vi uppdaterade våran policy 2023-04-24