Bankalas, MX-5 Racing Club

Traditionen fortsätter med årets upplaga av bankalas på Kinnekulle Ring!

”Bankalaset” går traditionsenligt av stapeln på den spännande och krävande racerbanan Kinnekulle Ring strax utanför Götene. Liksom senaste året kör vi detta bankalas i början på säsongen. Programmet är späckat med en väldigt mycket asfaltstid och instruktörer kommer att finnas tillgängliga under dagen.

För er som har race-bil och tävlar i MX-5 Cup:
Då denna träff sker 3 veckor innan tävlingshelgen på Kinnekulle Ring för MX-5 Cup är det ett perfekt tillfälle att testa bilen och får in spårval och bromspunkter i ryggmärgen inför tävlingen.

För er som har race-bil finns möjlighet att göra vagnsboksbesiktning:
Under dagen kommer en SBF besiktningsman vara på plats i depån och genomföra vagnsboksbesiktning. Om du vill utnyttja denna möjligheten, hör av dig till Andreas Eckemark så vet vi hur många bilar som besiktningsmannen behöver beta av.

Tidsprogram:

07.45 – 08.45 Besiktning

08:45 – 09.00 Obligatoriskt förarsammanträde vid depåutfarten

OBS! Innan körning måste bilarna vara besiktigade!

Med start 09.00 fri körning för samtliga bilar utan tidtagning med indelning i 3 grupper med ca 20-minuters pass:

1: Lugna passet (nybörjare och ev. med passagerare)

2: Medel-passet (rutinerade utan passagerare)

3: Snabba-passet (godkänd tävlingsbil)

______________________________________________

Text från MX-5 Racing Clubs hemsida.

För mer information: http://www.mx5racingclub.se/index.php?mact=Calendar,cntnt01,default,0&cntnt01year=2022&cntnt01month=&cntnt01event_id=229&cntnt01display=event&cntnt01lang=sv_SE&cntnt01returnid=110

Datum

14 maj 2022
Utgånget!

Tid

09:00 - 16:30
Kategori

DATASKYDDSPOLICY

 

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter så behöver vi hantera vissa personuppgifter/data om dig.

Vi vill att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder eller beställer någon av våra tjänster.
Har du frågor kan du alltid kontakta oss på: info@bokningtierparena.com

Dataskyddspolicyn täcker all data vi samlar in från t.ex vår hemsida, mail, kontakt per telefon, social media och på evenemang/mässor.

Vi vill att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder eller beställer någon av våra tjänster.
Har du frågor kan du alltid kontakta oss på: Info@kinnekulle-ring.se

Dataskyddspolicyn täcker all data vi samlar in från t.ex vår hemsida, mail, kontakt per telefon, social media och på evenemang/mässor.


Vilken information samlar vi in?

Vi samlar givetvis inte in fler än de uppgifter vi behöver. Det kan förekomma att vi kombinerar personuppgifter som samlats från t.ex en webbplats med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt. Vi säljer givetvis inte vidare uppgifter till tredje part.


Information du förser oss med

Både direkt och indirekt kan du komma ge information till oss om dig eller ditt företag. När du t.ex beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via formulär/mail från vår hemsida. Den data som samlas in från dig kommer i första hand användas inom vår egen organisation. Men kan i vissa fall också hanteras av underleverantörer/samarbetspartners. I de fall så informerar vi dig.


Denna information kan innefatta:

 

  • Person- och kontaktinformation– namn, telefonnummer, e-postadress, adressinformation, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, språkinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
  • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

I vissa fall så hanterar vi personuppgifter i form av bild, video eller ljudupptagning där du är identifierbar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, för att det ligger i vårt intresse eller för att du har gett oss ditt samtycke.

Personnummer behandlas bara i vissa tjänster som kräver legitimerad identitet som godkänd utbildning kommer att registreras med ditt personnummer hos Transportstyrelsen.


Vad gör vi med information?

Den data som vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra & förbättra våra tjänster & produkter.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg, och därmed strävar vi alltid åt att dina personuppgifter ska lagras inom Sverige/EU/EES. Det finns sällsynta situationer där de kan hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/tillägg på hemsidan) Men givetvis så försöker vi hantera detta sätt på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Den information som har sparats använder vi så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt olika lagar t.ex redovisningslagen


Dina rättigheter

Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

  • Du har rätt att begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter vi har sparade om dig/ditt företag.
  • Du har rätt att få dina uppgifter ändrade om de är felaktiga, missvisande eller ofullständiga på något sätt.
  • Du har rätt att begränsa personuppgifter så länge de inte strider mot andra lagar. T.ex att vi inte använder dina uppgifter för reklamutskick.
  • Du har rätten att bli bortglömd. Om inte det strider mot andra lagar.
  • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.


Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att ändra i dataskyddspolicyn. Ifall vi gör detta kommer vi meddela detta på våran hemsida och vilka ändringar som har gjorts. Vi uppdaterade våran policy 2023-04-24